Presentación/Home/Accueil

 

[GAL] Benvidos á web do II Congreso Internacional “O Camiño do Medievalista: Et Ultreia”. Un congreso que nace do esforzo e das ideas duns humildes medievalistas no comezo das súas investigacións e co desexo de compartir con outros o proprio camiño e os proprios coñecementos. Baixo o lema Et Ultreia! que tradicionalmente os peregrinos do Camiño de Santiago adoitaban para incentivarse no esforzo e para ir ‘máis aló’ ata chegar á tumba de Santiago, preparamos novamente as nosas mochilas á vista dunha segunda cita científica. Unha vez máis, o obxectivo será proporcionar aos mozos investigadores un foro que poida facilitar o intercambio de proxectos e ideas. O Congreso conta co apoio e a colaboración da Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares, a Universidade de Santiago de Compostela, o Departamento de Historia da USC, o Centro de Historia da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, os grupos de investigación GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) e GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), e o portal colaborador sobre o mundo académico medieval Medievalitis.

[CAST] Os damos la bienvenida a la Web del II Congreso Internacional “El Camino del Medievalista: Et Ultreia”. Se trata de un congreso que nace del esfuerzo y las ideas de unos humildes medievalistas en el inicio de sus investigaciones con ganas de compartir con otros su camino y sus conocimientos. Bajo el lema ¡Et Ultreia! que tradicionalmente los peregrinos del Camino de Santiago usaban para animarse en el esfuerzo de ir ‘más allá’ hasta llegar a la tumba de Santiago, preparamos de nuevo nuestras mochilas en vista de una segunda cita científica. Una vez más, el objetivo será proporcionar a los jóvenes investigadores un foro que pueda facilitar el intercambio de proyectos e ideas. El Congreso cuenta con el apoyo y la colaboración de la Red de Estudios Medievales Interdisciplinares, la Universidad de Santiago de Compostela, el Departamento de Historia de la USC, el Centro de Historia de la Sociedad y de la Cultura de la Universidad de Coimbra, los grupos de investigación GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) y GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), y el portal colaborativo sobre el mundo académico medieval Medievalitis.

[ITA] Benvenuti nella pagina web del II Congresso Internazionale “Il Cammino del Medievalista: Et Ultreia”. Si tratta di un congresso che nasce dallo sforzo e dalle idee di alcuni giovani medievisti col desiderio di condividere con altri il proprio cammino e il proprio sapere. Animati dal motto Et Ultreia! che, come da tradizione, i pellegrini sul Cammino di Santiago si rivolgevano a vicenda per spronarsi a spingersi ‘sempre più in là’ fino a raggiungere la tomba di San Giacomo, prepariamo di nuovo i nostri zaini in vista di un secondo appuntamento scientifico. Ancora una volta, l’obiettivo sarà quello di fornire ai giovani ricercatori un foro che possa favorire la condivisione di progetti e di idee. Il congresso conta con la collaborazione della Rete di Studi Medievali Interdisciplinari, dell’ Università di Santiago de Compostela, del Departimento di Storia della USC, il Centro di Storia della Società e della Cultura dell’Università di Coimbra, le unità di ricerca GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) e GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), e del portale collaborativo sul mondo accademico medievale Medievalitis.

[FR] On vous souhaite la bienvenue à la page web du II Seminaire International ”Le Chemin du Médiéviste: Et Ultreia”. Il s’agit d’un colloque né de l’effort et les idées de quelques humbles médiévistes, au début de leurs recherches, qui ont l’envie de partager leurs connaissances et leur chemin. Sous la devise Et Ultreia! utilisée traditionnellement par les pèlerins du chemin de Saint-Jacques pour se soutenir dans l’effort partagé d’arriver le plus loin, jusqu’au tombeau de l’Apôtre, on fait a nouveau notre sac à dos pour un deuxième rendez-vous scientifique, Une fois encore, le but sera de proposer un lieu de rencontre ainsi que d’échanges de projects et d’idées aux jeunes chercheurs. Le congrès compte avec la collaboration du Réseau d’études interdisciplinaires médiévales, de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle, du Département d’histoire de l’USC, du Centre d’Histoire de la Société et de la Culture de l’Université de Coimbra, les groupes de recherche GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) et GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), et du portail collaboratif sur le monde universitaire médiéval Medievalitis.

[PT] Bem-vindos à web do II Congresso Internacional ”O caminho do Medievalista: Et Ultreia”. Um encontro que nasceu do esforço e as ideias de alguns humildes medievalistas no começo das suas investigações, mas com o desejo de partilhar os seus conhecementos e o seu caminho. Baixo o lema Et Ultreia! usado tradicionalmente pelos peregrinos do caminho de São Tiago para encorajar-se no esforço de ir máis além, até o túmulo do Apostolo, fazemos de novo as nossas mochilas para máis uma segunda edição do congresso. O objectivo é proporcionar aos jovens investigadores um fórum que possa facilitar a troca de projetos e ideias. O congresso conta com a colaboração da Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares, da Universidade de Santiago de Compostela, do Departamento de História da USC , do Centro de História da Sociedade e da Cultura da Universidade de Coimbra, os grupos de investigação GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) e GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), e do portal colaborativo sobre o mundo acadêmico medieval Medievalitis.

[ENG] Welcome to the web of the Second International Congress ”The way of a medievalist: et ultreia”. This conference is born from the effort of a few young and humble medievalists, at the start of their researches, but looking to share their knowledge and experiences. Animated by the motto Et Ultreia! that, as tradition, the pilgrims on the Camino de Santiago addressed each other to encourage themselves to push ‘ever farther’ until reaching the tomb of St. James, we prepare again our backpacks in view of a second scientific appointment. Once again, the goal will be to provide young researchers with a forum that can facilitate the sharing of projects and ideas. The congress counts with the collaboration of the Network of Interdisciplinary Medieval Studies, of the University of Santiago de Compostela, of the Dept. of History of the USC, of the Centre of History of Society and Culture (Coimbra University), the research groups GI-1350 Románicas (Filoloxía, Literatura medieval) and GI-1548 Historia medieval: sociedade e territorio (USC), and of the collaborative portal on the medieval academic world Medievalitis.

Advertisements